Tema dödshjälp

Våren 2017 prioriterar Claphaminstitutet att bemöta de krav på dödshjälp som väckts av flera opinionsröster. Läkarfacket och många andra ser dock vikten av att sjukvården behöver hålla fast vid den princip som gällt sedan Hippokrates dagar: att om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta – men aldrig ge patienten gift, även om den ber om det. Dokumentärfilmen ”Till värn för värdigheten” ovan tar upp de mörka konsekvenser som användningen av eutanasi haft i Belgien och Nederländerna.

Nu presenterar vi också en rapport som lyfter upp de allvarliga baksidorna i Oregonmodellen för läkarassisterat självmord, som flera svenska debattörer har lyft fram som ett förment oproblematiskt alternativ. Men inte heller denna modell har blivit något oproblematiskt inslag i ett civiliserat samhälle. Rapporten kan läsas och laddas ner här nedan. Materialet är fritt att använda och sprida, så länge källan anges.
Fri för spridning, så länge källa anges.
Läs rapporten Läkarassisterat självmord

Rapportförfattarna sammanfattar studiens innehåll i debattartikeln ”Ett dödspiller garanterar inte en lugn och värdig död” i Svenska Dagbladet 22/3.

Claphaminstitutet har de senaste åren publicerat ett flertal analyserande artiklar på temat dödshjälp. För en aktuell analys som kompletterar dokumentärfilmen ovan rekommenderas artikeln ”Legaliserad dödshjälp leder till att fler vill dö” av Sophia Kuby (EU-chef för människorättsorganisationen ADF International) och Tuve Skånberg (ordförande för Claphaminstitutet och för riksdagens civilutskott).

Utöver detta nya material har vi också publicerat ett antal tidigare artiklar på temat dödshjälp. Du är också välkommen att ta del av dessa.