Resurser

Resursbibliotek – externa källor

Partners och tankesmedjor liknande ClaphamSallux (EU-parlamentet)

 

Templetonstiftelsen (USA)

Skaperkraft (Norge)

 

Care (UK)

ADF International (USA)

European Dignity Watch (EU)


Länkbibliotek

Människovärde

Lifenews.com Nyhetsbyrå för människovärde

Människovärde Ideell förening för livet

Respekt Katolsk rörelse för livet

Mänskliga rättigheter

Open Doors Organisation till hjälp åt förföljda kristna

Människorättsjuristerna Scandinavian Human Rights Lawyers

Miljö och global rättvisa

Creation care Evangelical environmental network

International Justice Mission Frihet till förslavade, rättvisa till fattiga

Kyrka och samfund

World Christian Database Stor databas om kristenheten i världen

 Association of Religion Data Archives Strukturerat arkiv om religion

Familj och sexualitet

Äktenskap.info (Svenska Evangeliska Alliansen)

Nätverket för samlevnad och sexualitet

Tryckt produktion

Här kan du beställa våra publikationer i tryckt format.

Böcker

På goda grunder – Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten (2013)

Antologi. Pris: 50:-

Tio orsaker till att kristna skolor behövs (2017)

Sven Magnusson

Pris: 50:-


Rapporter

Hotet mot värdigheten. Om dödshjälp i Oregon (1:2017)

Pris: 30:-

Beställning görs via mejl: info@clapham.se  Fraktkostnad tillkommer.