Rapporter

Tryckta ex av våra rapporter kan beställas via mejl, info@clapham.se. Ett ex 45 kr, flera ex 35 kr/st, plus porto 40 kr.Rapporterna 1 och 3 är slutsålda i tryckt format, men samtliga kan läsas i pdf-format här nedan.

Rapport 3:2018 ”Religionsförbud i skolan? En genomgång av konfessionsbegreppet i det svenska skolsystemet” Ruth Nordström, Rebecca Ahlstrand, Per Ewert

Rapport 2:2018 ”Det färgglada mörkret: En granskning av innehållet i Stockholm Pride och dess konsekvenser för folkhälsan” Bengt Malmgren, Therése Ewert, Lars-Göran Sundberg

Rapport 1:2017 ”Hotet mot värdigheten: En genomgång av konsekvenserna av läkarassisterat självmord, med särskilt fokus på Oregonmodellen” Mikaela Luthman & Anne-Berit Ekström

Läs rapporten Läkarassisterat självmord