Rapporter

Tryckta ex av våra rapporter kan beställas via förskottsbetalning bankgiro eller Swish. Ange rapportnummer, antal ex, namn och adress i meddelandefältet. Ett ex 45 kr, flera ex 35 kr/st, plus porto 40 kr. Claphams bankgiro är  262-1381 och vårt Swishnummer 123 331 1487.

Rapporterna 1 och 3 är slutsålda i tryckt format, men samtliga kan läsas i pdf-format här nedan.

Rapport 3:2018 ”Religionsförbud i skolan? En genomgång av konfessionsbegreppet i det svenska skolsystemet” Ruth Nordström, Rebecca Ahlstrand, Per Ewert

Rapport 2:2018 ”Det färgglada mörkret: En granskning av innehållet i Stockholm Pride och dess konsekvenser för folkhälsan” Bengt Malmgren, Therése Ewert, Lars-Göran Sundberg

Rapport 1:2017 ”Hotet mot värdigheten: En genomgång av konsekvenserna av läkarassisterat självmord, med särskilt fokus på Oregonmodellen” Mikaela Luthman & Anne-Berit Ekström

Läs rapporten Läkarassisterat självmord