Rapporter

Claphaminstitutet, Rapport 1:2017
”Hotet mot värdigheten – En genomgång av konsekvenserna av läkarassisterat självmord, med särskilt fokus på Oregonmodellen”

Mikaela Luthman & Anne-Berit Ekström

Läs rapporten Läkarassisterat självmord