Rapporter

Claphaminstitutet, Rapport 1:2017
”Hotet mot värdigheten:

En genomgång av konsekvenserna av läkarassisterat självmord, med särskilt fokus på Oregonmodellen”

Mikaela Luthman & Anne-Berit Ekström

Läs rapporten Läkarassisterat självmord

Tryckta exemplar av rapporten kan beställas till självkostnadspris. Skicka i så fall en förfrågan till info@clapham.se.