Jubileumskonferens i Uppsala 23 januari

Den 23 januari 2008 var en viktig dag i svensk kristenhet. För första gången i modern tid instiftades då vid en samling i Sveriges riksdag en bred kristen tankesmedja och forskningsinstitut. Den nya tankesmedjan fick namnet Claphaminstitutet, till minne av den ursprungliga Claphamgruppen i London för 200 år sedan, som med William Wilberforce i spetsen arbetade professionellt och uthålligt för kristna värden i samhället.

Den 23 januari 2018 fyller Clapham 10 år som kristen röst i samtiden. Detta firar vi med en jubileumskonferens som vi anordnar tillsammans med Johannelunds teologiska högskola. Platsen blir i Lötenkyrkan, Uppsala (som också fungerar som Johannelunds aula) klockan 13-17. Rubriken på dagen blir Vill vi gå framåt? Titta då bakåt! Kristen tro som grund för västerlandets civilisation  Namnen på talarna offentliggörs inom kort, men boka in konferensdagen i din almanacka redan nu. Arbetet går vidare!