Aktuellt

Tiden hastar, och närmar sig snabbt Claphaminstitutets 10-årsdag den 23 januari! Men även om tiden oförtrutet fortsätter framåt gör vi klokt i att se oss tillbaka för att lära både av misstag och framgångar genom historien. Därför anordnar vi den här jubileumskonferensen i samarbete med Johannelunds teologiska högskola och tankesmedjan Sallux. Fritt inträde, alla intresserade varmt välkomna! Vill vi gå framåt? Titta då bakåt! Kristen tro som grund för västerlandets civilisation  Tis 23 januari 2018, Johannelunds teologiska högskola, aulan (i Lötenkyrkan) Uppsala 13.00 Välkommen, inledningsanförande, Per Eriksson: ”Kristen tro – en grund för universitet och forskning” 13.30 Huvudföredrag, Paul Segerstrom: ”Christianity – […]Read More
Den 23 januari 2018 fyller Clapham 10 år som kristen röst i samtiden. Detta firar vi med en jubileumskonferens, samarrangerad med Johannelunds teologiska högskola och tankesmedjan Sallux. Konferensens rubrik lyder: Vill vi gå framåt? Titta då bakåt! Kristen tro som grund för västerlandets civilisation  Syftet med dagen är att med historien som bakgrund ge verktyg åt kristenheten att fullgöra sin kallelse i vår tid. Dagens huvudtalare är Paul Segerstrom, professor i internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare föreläst i både sekulära och kristna sammanhang om kristendomens avgörande betydelse för utvecklingen i Europa och västerlandet, och det är också hans […]Read More
Den 23 januari 2008 var en viktig dag i svensk kristenhet. För första gången i modern tid instiftades då vid en samling i Sveriges riksdag en bred kristen tankesmedja och forskningsinstitut. Den nya tankesmedjan fick namnet Claphaminstitutet, till minne av den ursprungliga Claphamgruppen i London för 200 år sedan, som med William Wilberforce i spetsen arbetade professionellt och uthålligt för kristna värden i samhället. Den 23 januari 2018 fyller Clapham 10 år som kristen röst i samtiden. Detta firar vi med en jubileumskonferens som vi anordnar tillsammans med Johannelunds teologiska högskola. Platsen blir i Lötenkyrkan, Uppsala (som också fungerar som Johannelunds […]Read More
Samtalskvällen i Stockholm den 5 oktober om olika vinklingar på ämnet människovärde finns nu utlagd hos Lifely Channel. När nedan återfinns paneldeltagarnas inledningsanföranden. Claphaminstitutets direktor Per Ewerts anförande ger ett allvarligt historiskt perspektiv på frågan om dödshjälp och berättar även om Claphams arbete med frågan. Övriga deltagare är Ruth Nordström, Emelie Rynningsjö och Olof Edsinger. Modererar gör Frida Park, Dagen. Fortsättningen av samtalskvällen med efterföljande panelsamtal och åhörarfrågor följer i separat länk. Man måste då registrera sig som tittare hos Lifely Channel (kostnadsfritt). Samtalskväll Alla människors lika värde – hur svårt kan det va?Read More
Som ett led i att etablera Claphaminstitutet som en ledande kunskaps- och resursbank för opinionsbildning och forskning på kristen grund i Sverige lanserar vi nu fliken Resurser här på vår webbplats, och vi gör det med den allra första texten i serien Clapham Resurs. Den här första resurstexten är ”Tio orsaker till att kristna skolor behövs”, författad av vår Fellow Sven Magnusson, friskolerektor och vice ordf i Kristna Friskolerådet, som tillsammans med Clapham släppte den här texten i bokform under Almedalsveckan i somras. Texten är den första i en tänkt fortlöpande publicering av fördjupande texter med fakta och argument för en biblisk hållning i […]Read More
Almedalsseminariet Är ett dödspiller en värdig död? finns nu på vår YouTubekanal. Seminariet arrangerades gemensamt av Claphaminstitutet, Svenska Evangeliska Alliansen och tankesmedjan Sallux i Krukmakarens hus, Frälsningsarmén Visby. Samtalet återknyter till rapporten Hotet mot värdigheten, som släpptes i mars och utgör en utvärdering om läkarassisterat självmord enligt den så kallade Oregonmodellen. Medverkar gör Per Ewert (direktor Claphaminstitutet), Staffan Bergström (prof. em. internationell hälsa), Cathrine Påhlsson Ahlgren (ledamot i SMER), Johan Holmdahl (överläkare, före detta ledamot i SMER). Moderator är Jacob Rudenstrand (bitr generalsekreterare SEA) Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication […]Read More
I samband med Almedalsveckan lanserar Kristna Friskolerådet och Claphaminstitutet den nya boken ”Tio orsaker till att kristna skolor behövs” av Sven Magnusson – rektor, vice ordförande för Kristna Friskolerådet samt Fellow vid Claphaminstitutet. I tio olika artiklar redogör författaren för varför Sverige behöver de kristna skolorna; inte bara för att en viss grupps rättigheter ska tillgodoses – utan för att vi fortsatt ska ha ett samhälle värt att leva i, för alla. ”De konfessionella skolorna har under våren utsatts för starka och ofta osakliga angrepp från både socialdemokrater och liberaler.”  säger Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet. ”Därför lyfter vi nu […]Read More
Claphaminstitutet vill vara en tankesmedja i tiden som förmedlar ny kunskap i både skrift och tal. Därför har vi nu glädjen att kunna inbjuda till ett föredrag med Europaparlamentariker Lars Adaktusson, en av de absolut mest kunniga och engagerade politiska rösterna till försvar för världens utsatta kristna. I ett samarrangemang med Kungsporten Akademi har vi bjudit in Lars Adaktusson att tala under rubriken ”Kristnas situation i Europa och Mellanöstern”. Han kommer då att ge en inblick i situationen för några av världens mest förföljda människor, kristna i Mellanöstern, och vad som kan göras för att stödja dessa människors rätt till […]Read More