Tiden hastar, och närmar sig snabbt Claphaminstitutets 10-årsdag den 23 januari! Men även om tiden oförtrutet fortsätter framåt gör vi klokt i att se oss tillbaka för att lära både av misstag och framgångar genom historien. Därför anordnar vi den här jubileumskonferensen i samarbete med Johannelunds teologiska högskola och tankesmedjan Sallux. Fritt inträde, alla intresserade varmt välkomna! Vill vi gå framåt? Titta då bakåt! Kristen tro som grund för västerlandets civilisation  Tis 23 januari 2018, Johannelunds teologiskaRead More
Det blev något märkligt över debattvågorna kring den lille mörkhyade pojken i H&M-tröjan som via sociala medier spreds vindsnabbt över världen. Flera drag i kritiken hamnade snett, för den här frågan går i grunden tillbaka till en mycket större fråga: Vad är egentligen en människa? En aspekt av kritiken är riktig. Västvärlden bär på ett mörkt rasistiskt arv från gångna sekler. Sedan kolonialismens begynnelse, och med lågvattenmärket under den transatlantiska slavhandeln, odlades en grov rasism, därRead More
Vi ser några oroande trender i samhället idag. Eutanasi och assisterat självmord framställs allt oftare som den sista friheten att erövra för den emanciperade västerlänningen – att äga ”rätten till sin död”.  Likaså anses, utan någon djupare diskussion, fosterdiagnostik som en självklar rättighet för föräldrar. Försäkringskassan gör nya bedömningar av behovet hos dem som förr räknades som funktionshindrade. Nu talar vi om ”funktionsvarierade”, som kan klara sig med billigare hjälp under förevändningen att ”vi är allaRead More
Nu kan du se europaparlamentariker Lars Adaktussons föredrag från i somras om förföljelsen mot de kristna, både i Mellanöstern och närmare oss här i Europa, ett arrangemang i samarbete mellan Kungsporten Akademi och Claphaminstitutet. Föredraget via länken här nedan inleds med en kort bakgrundsteckning på plats från Mellanöstern. Filmad och publicerad av Lifely Channel. Lars Adaktusson: Förföljelsen mot de kristna  Read More
Den 23 januari 2018 fyller Clapham 10 år som kristen röst i samtiden. Detta firar vi med en jubileumskonferens, samarrangerad med Johannelunds teologiska högskola och tankesmedjan Sallux. Konferensens rubrik lyder: Vill vi gå framåt? Titta då bakåt! Kristen tro som grund för västerlandets civilisation  Syftet med dagen är att med historien som bakgrund ge verktyg åt kristenheten att fullgöra sin kallelse i vår tid. Dagens huvudtalare är Paul Segerstrom, professor i internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.Read More
Statens medicinsk-etiska råd, Smer, hävdar i sin nya rapport om dödshjälp att man inte tar ställning i sakfrågan. Det är ett anspråk som förpliktigar. Smer lyfter fram både etiska och faktaargument för och emot dödshjälp, och vi noterar att fakta­argumenten mot dödshjälp klart överväger. Bara den insikten är skäl nog för beslutsfattare att iaktta försiktighetsprincipen i denna fråga om makten över liv och död. I benämningen av den dödsbringande handlingen vrider dock Smer rapporten i enRead More
Luthers syn på hem och familj, äktenskap och sexualitet Rune Imberg Clapham Resurs II: 2017 Läs eller ladda ner som PDF! Förord Finns det behov av en ny bibelbaserad skrift om relationer och sexualitet i vår moderna, frigjorda tid? För den som följt den formliga lavinen från Metoo-kampanjen är svaret ett uppenbart ja. Sexualetiken i Sverige på 2000-talet har helt uppenbart hamnat snett. Vi behöver därför söka oss tillbaka till källor som visar på enRead More
Den 23 januari 2008 var en viktig dag i svensk kristenhet. För första gången i modern tid instiftades då vid en samling i Sveriges riksdag en bred kristen tankesmedja och forskningsinstitut. Den nya tankesmedjan fick namnet Claphaminstitutet, till minne av den ursprungliga Claphamgruppen i London för 200 år sedan, som med William Wilberforce i spetsen arbetade professionellt och uthålligt för kristna värden i samhället. Den 23 januari 2018 fyller Clapham 10 år som kristen röst iRead More